Μελέτες - Επενδυτικά Προγράμματα


Εκτός από τις τακτικές φορολογιστικές υπηρεσίες η supportonline ασχολείται με μελέτες και υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων, μετατροπών επιχειρήσεων, αξιολογήσεις, συγχωνεύσεις και κάθε άλλη οικονομική εταιρική διαδικασία μέσω των εξειδικευμένων συνεργατών του γραφείου.
Χρηματοοικονομικές αναφορές.
Παρακολούθηση ταμειακών εισροών - εκροών.
Σύνταξη μελετών βιωσιμότητας.
Ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης-σύγκριση με προηγούμενα έτη – πρόβλεψη για μελλοντική πορεία.
Καθορισμός διαδικασιών για έλεγχο της εσωτερικής λειτουργίας της επιχείρησης.
Κοστολόγηση αποθηκών και άλλων τομέων και υπηρεσιών. • Προσδιορισμός Παραγωγικότητας επιχειρήσεων.
     o Οικονομοτεχνικές μελέτες
     o Επενδυτικά πλάνα (Business Plan)
     o Αναπτυξιακοί νόμοι (Ν.3299, ΕΟΜΜΕΧ...)
     o Αξιολογήσεις επενδύσεων

Μελέτες Επενδυτικά Προγράμματα

Συνεργάτες