Οργάνωση και Επίβλεψη Λογιστηρίων


 

Αναλαμβάνουμε:


1) Επίβλεψη και καθοδήγηση του λογιστηρίου με στόχο την αποδοτικότερη λειτουργία του.
2) Μηχανογραφική τήρηση λογιστικών βιβλίων όλων των κατηγοριών .
3) Χρήση στατιστικών και συγκριτικών στοιχείων με στόχο την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων για την πορεία εργασιών της επιχείρησης συνδυαστικά με τις οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης (μηνιαία reports).
4) Ανάλυση – ερμηνεία των οικονομικών καταστάσεων (report, ισολογισμού κτλ) και ενημέρωση της διοίκησης και των μετόχων.
5) Άμεση υποστήριξη σε τακτικούς και έκτακτους ελέγχους καθώς και προληπτικούς εσωτερικούς ελέγχους της επιχείρησης, για την καλύτερη αντιμετώπιση των έκτακτων φορολογικών μηχανισμών.
6) Συνεχή ενημέρωση για τις νομοθετικές αλλαγές που σας αφορούν (με emails, newsletter κτλ).
7) Διεκπεραίωση όλων των εξωτερικών εργασιών που αφορούν τις Δημόσιες Υπηρεσίες.
8) Προγραμματισμό των φορολογικών υποχρεώσεων της επιχείρησης και τη διαρκή παρακολούθηση του λογιστηρίου για την πιστή εφαρμογή του.

Οργάνωση και Επίβλεψη Λογιστηρίων

Συνεργάτες