Ο.Α.Ε.Ε. - Καταβολή δόσεων ρυθμίσεων Ν. 4152/2013


Ο.Α.Ε.Ε. - Καταβολή δόσεων ρυθμίσεων Ν. 4152/2013
[27.02.2015]

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Αθήνα, 27/02/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταβολή δόσεων ρυθμίσεων Ν. 4152/2013

Σας γνωρίζουμε ότι την Δευτέρα 02.03.2015 καταβάλλονται οι δόσεις των ρυθμίσεων Ν. 4152/2013, μέσω άμεσης χρέωσης Τραπεζικού Λογαριασμού (πάγια εντολή), καθώς και τυχόν ανεξόφλητης δόσης της 31.1.2015.

Υπενθυμίζουμε ότι η ανεξόφλητη δόση καταβάλλεται προσαυξημένη κατά 15%.

Ασφαλισμένοι που έχουν ενταχθεί στις ρυθμίσεις θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε, να υπάρχει επαρκές υπόλοιπο στο λογαριασμό τους για την εξόφληση των δόσεων, κατά την ώρα εκτέλεσης παγίων εντολών της Τράπεζας επιλογής τους.

Συνεργάτες