Ενέργειες της Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης, ενόψει της μεταστέγασής της σε νέο κτίριο


Αρ. πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Δ 1030512 ΕΞ 2015/6.3.2015
Ενέργειες της Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης, ενόψει της μεταστέγασής της σε νέο κτίριο

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα, 6 Μαρτίου 2015
Αρ. Πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Δ 1030512 ΕΞ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ'

Ταχ. Δ/νση :Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας :101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ιωάννα Ράνιου
Τηλέφωνο : 210-32.22.577
Fax: 210-32.30.829

ΘΕΜΑ: «Ενέργειες της Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης, ενόψει της μεταστέγασής της σε νέο κτίριο».

ΣΧΕΤ.: Το αριθ. 12669/2.3.2015 έγγραφο της Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης και το αριθ. Δ.Δ.Υ.Υ. Γ 4004793 ΕΞ 2015/ 5.3.2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Υπολογιστικών Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών και Υπηρεσιών Πληροφορικής-Επικοινωνιών της Γ.Γ.Π.Σ. και Δ.Υ. Υπουργείου Οικονομικών

Για τους ειδικότερους λόγους που αναφέρονται στα παραπάνω σχετικά έγγραφα, ορίζουμε ότι:

α) Η Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης δεν θα πραγματοποιήσει συναλλαγές με το κοινό την Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 16, 17 και 18 Μαρτίου 2015, αντίστοιχα.

β) Οι προθεσμίες εκπλήρωσης υποχρεώσεων των πολιτών που τυχόν λήγουν τις παραπάνω ημέρες παρατείνονται σύμφωνα με την αριθ. 1026510/1658/370/Α0014/ΠΟΛ.1101/19.3.2002 (Β'524) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

γ) Για την αποφυγή προβλημάτων στην εξυπηρέτηση των πολιτών, πρέπει να εκδώσετε σχετική ανακοίνωση, την οποία θα αναρτήσετε σε εμφανή σημεία του κτιρίου στέγασης της Υπηρεσίας σας και θα την αποστείλετε στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, προκειμένου να ενημερωθούν έγκαιρα οι ενδιαφερόμενοι πολίτες για την μη πραγματοποίηση συναλλαγών, κατά τις προαναφερθείσες ημερομηνίες, για τον λόγο στον οποίο οφείλεται αυτή, καθώς και για τις ημερομηνίες μετάθεσης των προθεσμιών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Αρ. Πρ. 1026062 /13.03.06 έγγραφο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης.

H ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο
Ο/Η Προϊστάμενος/η του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης

Συνεργάτες