kostas
kostas

Για ποιους έρχονται εντολές φορολογικών ελέγχων

Published in Επικαιρότητα

Του Σπύρου Δημητρέλη 

Ελέγχους σε όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας, καθώς και σε φορολογουμένους και επιχειρήσεις κάθε εισοδηματικής κατηγορίας και μεγέθους, έχει προγραμματίσει για φέτοςη Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.Πρόκειται να ελεγχθούν περισσότεροι από 200.000 φορολογούμενοι,σε μια προσπάθεια να αυξηθούν τα φορολογικά έσοδα και να επιτευχθούν, έτσι, οι εισπρακτικοί στόχοι του Προϋπολογισμού.

Στη στοχοθεσία της ΑΑΔΕ προβλέπεται ότι θα μπουν στα κρατικά ταμείαπερισσότερα από 51 δισεκατομμύρια ευρώ φόροι,τακτικοί αλλά και πρόστιμα και προσαυξήσεις για παραβάσεις φοροδιαφυγής. Οι έλεγχοι με άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών για αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας, η απενεργοποίηση Αριθμών Φορολογικού Μητρώου στο πλαίσιο ελέγχων για κλοπή ΦΠΑ, οι έλεγχοι για έκδοση αποδείξεων στην αγορά και οι ενδοομιλικές συναλλαγές είναι μόνο μερικές κατηγορίες ελέγχων που θα πραγματοποιηθούν εντός του 2018.

Ειδικότερα, εντός του έτους πρόκειται να πραγματοποιηθεί από την ΑΑΔΕ:

- Διενέργεια τουλάχιστον 550 ελέγχων από το Κέντρο Ελέγχου Φορολογούμενων Μεγάλου Πλούτου.Το Κέντρο προχωρά σε ελέγχους φυσικών προσώπων με ετήσιο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα άνω των 150.000 ευρώ ή ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας άνω των 2 εκατ. ευρώ. Οι έλεγχοι που πραγματοποιεί το ΚΕΦΟΜΕΠ αφορούν κατά κύριο λόγο τη λεγόμενη αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας. Μια πολύ συνηθισμένη πρακτική ελέγχου είναι το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών του ελεγχομένου και η σύγκριση των καθαρών εισροών με το εισόδημα που δήλωσε ο φορολογούμενος. Αν το δεύτερο είναι μικρότερο από το πρώτο, τότε αυτή η διαφορά χαρακτηρίζεται ως αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας και επιβάλλονται πρόσθετος φόρος και προσαυξήσεις. Χρησιμοποιούνται, επίσης, και οι έμμεσες τεχνικές φορολογικού ελέγχου, όπου τα δηλωθέντα εισοδήματα του ελεγχομένου συγκρίνονται με το εισόδημα που προκύπτει από υπολογισμούς όπως των δαπανών του φορολογουμένου σε μετρητά ή της αύξησης της καθαρής θέσης του. Από τους ελέγχους που θα πραγματοποιήσει το ΚΕΦΟΜΕΠ προσδοκάται η βεβαίωση τουλάχιστον 500 εκατ. ευρώ και η εισπραξιμότητα αυτών να φτάσει στο 20% εντός του έτους.

- Έλεγχος τουλάχιστον 450 επιχειρήσεων από το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΚΕΜΕΕΠ).Πρόκειται για τακτικούς ελέγχους σε επιχειρήσεις των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ξεπερνούν τα 25 εκατ. ευρώ. Ο έλεγχος επικεντρώνεται στην επαλήθευση των επαγγελματικών δαπανών που έχουν δηλώσει. Όπου διαπιστωθούν λογιστικές διαφορές, θα επιβάλλεται ο πρόσθετος φόρος, καθώς και ο ΦΠΑ που αναλογεί. Από τους ελέγχους του ΚΕΜΕΕΠ θα πρέπει, σύμφωνα με τη στοχοθεσία, να βεβαιωθούν τουλάχιστον 700 εκατ. ευρώ, από τα οποία τουλάχιστον τα 280 εκατ. θα πρέπει να εισπραχθούν εντός του έτους.

- Βεβαίωση τουλάχιστον 17 εκατ. ευρώ από τη διενέργεια ελέγχων τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών, με χρήση της βάσης AMADEUS.Το ΚΕΜΕΕΠ θα προχωρήσει σε ελέγχους που αφορούν τον εντοπισμό ενδοομιλικών συναλλαγών οι οποίες επέτρεψαν τη μεταφορά κερδών σε χώρες με χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή, καθώς και την τεχνητή συμπίεση καθαρών κερδών από ενδοομιλικές συναλλαγές όπως η παροχή δανείων από τη μια επιχείρηση του ίδιου ομίλου στην άλλη.

-Τουλάχιστον 1.250 έλεγχοι από τις εφορίες Φορολογίας Ανωνύμων Εταιρειών (ΦΑΕ).Προσδοκάται η βεβαίωση τουλάχιστον 550 εκατ. ευρώ από ελέγχους των ΦΑΕ. Και οι έλεγχοι θα αφορούν κυρίως την επαλήθευση των επαγγελματικών δαπανών που έχουν δηλώσει οι Ανώνυμες Εταιρείες.

- Τουλάχιστον 1.100 έλεγχοι επιστροφής φόρων από τις ΦΑΕ.

- Διενέργεια τουλάχιστον 15.500 ελέγχων από τις Εφορίες (ΔΟΥ).Οι έλεγχοι θα αφορούν κυρίως ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τον υπολογισμό του πραγματικού εισοδήματός τους. Από τους ελέγχους των ΔΟΥ υπάρχει στόχος για βεβαίωση τουλάχιστον 1,5 δισ. ευρώ φέτος.

- Υλοποίηση τουλάχιστον 5.900 ελέγχων επιστροφής φόρων από τις ΔΟΥ.

- 1.070 έλεγχοι  κατόπιν εισαγγελικών παραγγελιών.

- Διενέργεια τουλάχιστον 100 ελέγχων για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής από τους συμβολαιογράφουςή/και από τους υποθηκοφύλακες του άρθρου 54 Α του ν. 4174/2013. Αφορά την απόδοση του ΕΝΦΙΑ στο Δημόσιο για τα μεταβιβαζόμενα ακίνητα.

- Διενέργεια τουλάχιστον 70.000 μερικών επιτόπιων ελέγχων από τις ΔΟΥ.Πρόκειται για τους γνωστούς ελέγχους έκδοσης αποδείξεων.

- Εντοπισμός παραβατικότηταςτουλάχιστον στο 20% των διενεργηθέντων μερικών επιτόπιων ελέγχων των ΔΟΥ.

- Διενέργεια τουλάχιστον 500 μερικών επιτόπιων ελέγχωνγια διασφάλιση της είσπραξης του φόρου διαμονής.

- Διενέργεια τουλάχιστον 8.000 ελέγχων διακίνησης από τις ΥΕΔΔΕ,με εντοπισμό παραβατικότητας τουλάχιστον στο 47% αυτών.

- Διενέργεια τουλάχιστον 4.000 στοχευμένων μερικών επιτόπιων ελέγχων από τις ΥΕΔΔΕ,με εντοπισμό παραβατικότητας τουλάχιστον στο 47% αυτών.

- Διενέργεια τουλάχιστον 200 ειδικών στοχευμένων μερικών επιτόπιων ελέγχων από τις ΥΕΔΔΕσε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις/καταλύματα,τουριστικά σκάφη αναψυχής, ελαιοτριβεία, πρατήρια υγρών καυσίμων κ.λπ.

- Διενέργεια τουλάχιστον 110 υποθέσεων έρευνας,οι οποίες αφορούν απάτη στον ΦΠΑ από τις ΥΕΔΔΕ, με εντοπισμό παραβατικότητας τουλάχιστον στο 45% αυτών.

- Απενεργοποίηση τουλάχιστον 50 ΑΦΜ εξαφανισμένων εμπόρων(φυσικών προσώπων, εταιρειών).

-Ολοκλήρωση έρευνας σε τουλάχιστον 230 ΑΦΜκατόπιν εισαγγελικών παραγγελιών.

- Διενέργεια τουλάχιστον 110 λοιπών υποθέσεων έρευνας φοροδιαφυγήςκαι λαθρεμπορίου από τις ΥΕΔΔΕ με εντοπισμό παραβατικότητας τουλάχιστον στο 45% αυτών.

- Αξιολόγηση τουλάχιστον 3.500 ληφθεισών πληροφοριών/καταγγελιώναπό την Επιτροπή Αξιολόγησης Καταγγελιών.

- Διενέργεια τουλάχιστον 55.000 τελωνειακών ελέγχων δίωξης(εκτός των ελέγχων δίωξης που διενεργούν οι ΚΟΕ).

- Διενέργεια τουλάχιστον 17.500 ελέγχων δίωξης από τις Κινητές Ομάδες Ελέγχου,με διαπίστωση τουλάχιστον 1.750 παραβάσεων στους ελέγχους αυτούς.

- Διενέργεια τουλάχιστον 12.500 τελωνειακών ελέγχωνμε τη χρήση αυτοκινούμενων συστημάτων ελέγχου X-RAY.

 

πηγή: capital.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πλαστικό χρήμα - Δαπάνες

Published in Επικαιρότητα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Νίκης 5-7
10180 Αθήνα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τηλ.:2103332644
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2017

Δελτίο Τύπου

Υπεγράφη από την Υφυπουργό Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου η υπουργική απόφαση που καθορίζει τις κατηγορίες δαπανών οι οποίες υπολογίζονται στο ελάχιστο ποσό που πρέπει να πραγματοποιήσουν με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής μισθωτοί, συνταξιούχοι και κατ' επάγγελμα αγρότες για το φορολογικό έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4446/2016. Η απόφαση καθορίζει, επίσης, ποιές κατηγορίες από τους παραπάνω φορολογούμενους εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής για την πραγματοποίηση των δαπανών τους αλλά απαιτείται να προσκομίσουν αποδείξεις σύμφωνα με την προβλεπόμενη κλίμακα.

Στόχος του μέτρου είναι η φορολογική συμμόρφωση των επαγγελματιών και επιχειρήσεων μέσω της ενθάρρυνσης των φορολογούμενων να προτιμούν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και όχι η φορολογική επιβάρυνση για όσους δεν συμπληρώσουν το ελάχιστο ποσό δαπανών. Για το λόγο αυτό έχει επιλεγεί ένας συνδυασμός εύλογου ποσού δαπανών και σχετικά περιορισμένων εξαιρούμενων κατηγοριών, ώστε να μην δυσκολεύονται οι φορολογούμενοι να συμπληρώσουν το όριό τους.

Στο ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό υπολογίζονται δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών που χαρακτηρίζονται καταναλωτικές, δηλαδή εφόσον περιλαμβάνονται στις ακόλουθες ομάδες του δείκτη τιμών καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ.:

- Ομάδα 1 (Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά).
- Ομάδα 2 (Αλκοολούχα ποτά και καπνός).
- Ομάδα 3 (Ένδυση και υπόδηση).
- Ομάδα 4 (Στέγαση), εξαιρουμένων των ενοικίων.
- Ομάδα 5 (Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες).
- Ομάδα 7 (Μεταφορές), εξαιρουμένης της δαπάνης για τέλη κυκλοφορίας και της αγοράς οχημάτων, πλην των ποδηλάτων.
- Ομάδα 8 (Επικοινωνίες).
- Ομάδα 9 (Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες), εξαιρουμένης της αγοράς σκαφών, αεροπλάνων και αεροσκαφών.
- Ομάδα 10 (Εκπαίδευση).
- Ομάδα 11 (Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια).
- Ομάδα 12 (Άλλα αγαθά και υπηρεσίες).

Σημειώνουμε ότι δεν συμπεριλαμβάνεται η Ομάδα 6 (Υγεία) καθώς οι σχετικές δαπάνες εμπίπτουν σε άλλη διάταξη του Ν. 4446/2016.

Διευκρινίζεται ακόμη ότι δεν συμπεριλαμβάνονται δαπάνες που δεν είναι καταναλωτικές και ως εκ τούτου δεν περιλαμβάνονται στους παραπάνω δείκτες. Τέτοιες είναι ενδεικτικά οι δαπάνες για αγορά κατοικίας, πληρωμή φόρων, δόσεις στεγαστικών δανείων, αγορά επενδυτικών προϊόντων (μετοχών, ομολόγων κλπ).

Εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής, αλλά υποχρεούνται να προσκομίσουν αποδείξεις ίσης αξίας: οι φορολογούμενοι εβδομήντα (70) ετών και άνω, άτομα με ποσοστό αναπηρίας ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση, οι φορολογικοί κάτοικοι της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ν. 4172/2013, που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα και φορολογούνται με την κλίμακα από μισθωτή εργασία και συντάξεις. Τα ίδια ισχύουν και για τις παρακάτω κατηγορίες: Δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στο εξωτερικό, ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων, φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους, οι φορολογούμενοι που δεν έχουν εισόδημα από καμία κατηγορία ή έχουν εισόδημα μόνο από κεφάλαιο ή/και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ, σύμφωνα με την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν.4172/2013, οι φορολογούμενοι που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματός τους, σύμφωνα με την περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν.4172/2013, οι φορολογούμενοι που είναι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), οι υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία, οι φορολογούμενοι που βρίσκονται σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας (πέραν των 6 μηνών).

Εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής και προσκόμισης αποδείξεων για την πραγματοποίηση δαπανών, οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών, οι στρατιωτικοί, εφόσον υπηρετούν στην αλλοδαπή, οι υπηρετούντες στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας και σε ψυχιατρικό κατάστημα και οι φυλακισμένοι.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι το ποσό των δαπανών δηλώνεται ατομικά από κάθε σύζυγο ή από κάθε μέρος συμφώνου συμβίωσης. Σε περίπτωση που καλύπτεται το απαιτούμενο ποσό δαπανών από οποιονδήποτε εκ των δυο συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, το τυχόν πλεονάζον ποσό δύναται κατά την εκκαθάριση να μεταφερθεί στον άλλο σύζυγο ή στο άλλο μέρος συμφώνου συμβίωσης για τυχόν κάλυψη του ελάχιστου απαιτούμενου ποσού δαπανών.

Επισημαίνεται ότι η χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής δεν απαλλάσσει τις επιχειρήσεις από την υποχρέωση έκδοσης αποδείξεων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Α21 Διαδικασία χορήγησης και καταβολής του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων και του ειδικού επιδόματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες

Published in Επικαιρότητα

Εγκύλιος Ο.Γ.Α. 5/28.6.2016
Διαδικασία χορήγησης και καταβολής του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων και του ειδικού επιδόματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες
Αθήνα, 28 Ιουνίου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ : ΣΤ' ΟΙΚΟΓ. ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Αβέρωφ 7
104 33 - Αθήνα Ηλεκτρ. Δ/νση: www.oga.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 5 /2016

ΘΕΜΑ: «Διαδικασία χορήγησης και καταβολής του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων και του ειδικού επιδόματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες».

Σας ενημερώνουμε ότι, τα θέματα διαδικασίας χορήγησης και καταβολής του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων και του ειδικού επιδόματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, ρυθμίστηκαν με την αριθ. Δ27/οικ. 15239/645/16.5.2013 (ΦΕΚ Β' 1227/2013) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας η οποία τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις αριθ. Δ27/οικ.7943/263/12.3.2014 (ΦΕΚ Β'701/20.03.2014) και Δ22/οικ. 7110/222/16.2.2016 (ΦΕΚ Β'555/2.3.2016) κοινές υπουργικές αποφάσεις.

Γενικές παρατηρήσεις:

Με τη νέα διαδικασία, όπως ρυθμίζεται με την τελευταία τροποποίηση της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, ο έλεγχος των αιτήσεων Α21 δύναται να είναι δειγματοληπτικός και να διενεργείται προληπτικά ή κατασταλτικά. Το δείγμα καθορίζεται με απόφαση του Διοικητή του ΟΓΑ.
Ο αιτών/δικαιούχος οφείλει, μόνο εφόσον κληθεί, να αποστείλει στον ΟΓΑ, μέσω των ανταποκριτών του ΟΓΑ ή των υπαλλήλων του Δήμου που ορίζονται για το σκοπό αυτό από τον Δήμαρχο, τα δικαιολογητικά για τα οποία έχει ήδη συμπληρώσει τα αντίστοιχα πεδία του εντύπου Α21.Οι αιτούντες/δικαιούχοι που θα κληθούν να προσκομίσουν στον ΟΓΑ δικαιολογητικά καθώς και η προθεσμία προσκόμισης αυτών, καθορίζονται με απόφαση του Διοικητή του ΟΓΑ.

Για διευκόλυνση των ενδιαφερομένων πολιτών, των υπαλλήλων και των ανταποκριτών του ΟΓΑ παραθέτουμε, ειδικότερα, τα θέματα που ρυθμίζονται με την ανωτέρω υπουργική απόφαση, όπως ισχύει.

Α .Υποβολή αίτησης - Απαιτούμενα δικαιολογητικά (άρθρα 3 και 4)

1. Η αίτηση - δήλωση για τη χορήγηση των επιδομάτων (μηχανογραφημένο έντυπο Α21) υποβάλλεται από τον υπόχρεο της φορολογικής δήλωσης (Ε1), μέσω του περιβάλλοντος taxisnet (www.gsis.gr) της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης [Δ.ΗΛΕ.Δ.] της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, είτε αμέσως μετά την οριστική υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Ε1 είτε μεταγενέστερα, με καταληκτική ημερομηνία την 15η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Ο υπόχρεος πρέπει να δηλώσει επακριβώς την οικογενειακή του κατάσταση (έγγαμος/η, διαζευγμένος/η, χήρος/α, μέρος συμφώνου συμβίωσης, σε διάσταση, άγαμος/η), όπως αυτή ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης - δήλωσης, έντυπο Α21. Σε περίπτωση που δηλωθεί εξαρτώμενο τέκνο με λήξη σπουδών επισημαίνουμε ότι, η. ημερομηνία λήξης των σπουδών είναι η ημερομηνία ανακήρυξης του τέκνου ως πτυχιούχου και όχι η ημερομηνία ορκωμοσίας του.
Τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά για την απόδειξη ύπαρξης των νομίμων προϋποθέσεων χορήγησης των επιδομάτων ορίζονται στο άρθρο 4 της αριθ. Δ27/οικ. 15239/645/16.5.2013 (ΦΕΚ Β' 1227/2013) KYA. και ο σχετικός πίνακας έχει επισυναφθεί στο μηχανογραφημένο έντυπο Α21.

Ο αιτών, κατά την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Α21, καλείται να συμπληρώσει υποχρεωτικά τα πεδία των δικαιολογητικών του επισυναπτόμενου πίνακα, που κατά περίπτωση τον αφορούν, από τα οποία μπορούν να αποδειχθούν όσα δηλώνει στην αίτηση. Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι στη διάθεση των Υπηρεσιών του ΟΓΑ, όταν και όποτε ζητηθούν.

Ο αιτών/δικαιούχος οφείλει, εφόσον κληθεί από τον ΟΓΑ, να αποστείλει, μέσω των ανταποκριτών του ΟΓΑ ή των υπαλλήλων του Δήμου που ορίζονται για το σκοπό αυτό από τον Δήμαρχο ή να προσκομίσει απευθείας στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΓΑ (Κεντρική Υπηρεσία του ΟΓΑ στην Αθήνα ή στα κατά τόπους Περιφερειακά Υποκαταστήματα) τα δικαιολογητικά για τα οποία έχει ήδη συμπληρώσει τα αντίστοιχα πεδία του εντύπου Α21, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών ,όπως έχει καθορισθεί με την αρ.398/28.6.2016 απόφαση του Διοικητή του ΟΓΑ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η δήλωση του αιτούντα στο έντυπο Α21 ότι διαμένει μόνιμα και συνεχώς την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα, διασταυρώνεται από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης [Δ.ΗΛΕ.Δ.]με βάση τα υποβληθέντα έντυπα Ε1 δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κατά την κρίσιμη δεκαετία. Εάν προκύψει ότι δεν έχει υποβληθεί το έντυπο Ε1 για κάποιο/α έτος/η της κρίσιμης δεκαετίας, ο αιτών καλείται να συμπληρώσει ένα ή περισσότερα από τα πεδία του πίνακα των λοιπών δικαιολογητικών, από το οποίο ή τα οποία αποδεικνύεται η διαμονή του στην Ελλάδα κατά τα έτη αυτά.

Στον πίνακα των δικαιολογητικών για την απόδειξη της δεκαετούς διαμονής του αιτούντα στην Ελλάδα, καθώς και για την απόδειξη ότι τα εξαρτώμενα τέκνα ευρίσκονται στην Ελλάδα, υπάρχει μεταξύ των άλλων και το πεδίο « Άλλο δικαιολογητικό» με αύξοντα αριθμό 11. Το πεδίο αυτό συμπληρώνεται όταν ο αιτών αδυνατεί να αποδείξει τη δεκαετή διαμονή του στην Ελλάδα ή μέρος της δεκαετίας, με κάποιο από τα δικαιολογητικά του πίνακα με αύξοντα αριθμό 2 έως 10. Σημειώνουμε ότι στο πεδίο 12 αναγράφεται υποχρεωτικά ποιο είναι το συγκεκριμένο δικαιολογητικό.

Στην περίπτωση και μόνο σε αυτήν, που ο αιτών αδυνατεί να αποδείξει τη διαμονή του στην Ελλάδα για όλη ή για μέρος της κρίσιμης δεκαετίας με τα δικαιολογητικά του πίνακα με αύξοντα αριθμό 2 έως 10, αν και διαμένει μόνιμα και συνεχώς στην Ελλάδα, θα πρέπει να υποβάλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

α) Υπεύθυνη δήλωσή του, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, συμπληρωμένη σε ένα από τα επισυναπτόμενα υποδείγματα, κατά περίπτωση.

β) Υπεύθυνες δηλώσεις δύο (2) μαρτύρων, θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής τους από δημόσια αρχή (ΚΕΠ κλπ) οι οποίοι θα βεβαιώνουν, για τον αιτούντα, ότι διαμένει μόνιμα και συνεχώς την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα, καθώς και ότι τα τέκνα του (αναφέρονται τα ονόματα των τέκνων για τα οποία ζητάει από τον ΟΓΑ οικογενειακό επίδομα) ευρίσκονται στην Ελλάδα και διαμένουν με τον αιτούντα.
Το περιεχόμενο των υπευθύνων δηλώσεων συνεκτιμάται με άλλα στοιχεία του φακέλου, όπως π.χ. βεβαιώσεις φοίτησης των τέκνων κατά την κρίσιμη δεκαετία.

2. Οι δικαιούχοι που υποβάλουν χειρόγραφη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1), σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ισχύουσες εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών, μετά την καταχώρηση της σε ηλεκτρονικό αρχείο παραλαβής δηλώσεων, μπορούν να υποβάλουν έως την καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων το μηχανογραφημένο έντυπο Α21.

3. Σε περίπτωση θανάτου, αφάνειας, δικαστικής συμπαράστασης, καταδίκης με τελεσίδικη δικαστική απόφαση για κακούργημα ή εκ προθέσεως τελούμενο πλημμέλημα κατά της ζωής, της υγείας, της προσωπικής ή γενετήσιας ελευθερίας, σε βάρος του τέκνου του ή του άλλου γονέα ή υπαίτιας εγκατάλειψης των τέκνων και οριστικής διακοπής της συγκατοίκησης με αυτά του δικαιούχου ή δικαστικής απόφασης ανάθεσης της επιτροπείας σε φυσικό πρόσωπο η Αίτηση - Δήλωση έντυπο Α21 υποβάλλεται από αυτόν που έχει την κύρια ή αποκλειστική ευθύνη διατροφής των τέκνων, αφού ακολουθήσει τη διαδικασία που περιγράφεται στην παρ Α8 της παρούσης.

4. Σε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων, το απορφανισθέν τέκνο ή τα απορφανισθέντα τέκνα αποτελούν ιδία οικογένεια και η Αίτηση -Δήλωση έντυπο Α21 υποβάλλεται, ηλεκτρονικά μέσω του περιβάλλοντος taxisnet και της εφαρμογής των Επιτρόπων, από τον Επίτροπο στον οποίο ανατέθηκε η επιμέλεια των τέκνων με δικαστική απόφαση, αφού προηγηθεί η υποβολή της φορολογικής δήλωσης (Ε1) του Επιτρόπου.
Ο Επίτροπος θα δηλώσει μόνο τα τέκνα για τα οποία του έχει ανατεθεί η επιμέλεια με δικαστική απόφαση. Στην περίπτωση που δεν έχει οριστεί Επίτροπος διότι τα απορφανισθέντα τέκνα είναι ενήλικα, η αίτηση -δήλωση Α21 θα υποβληθεί από το μεγαλύτερο σε ηλικία τέκνο, ως Επίτροπος, δηλώνοντας ως εξαρτώμενα τέκνα, τον εαυτό του και τα αδέρφια του.

Εάν ο Επίτροπος έχει και δικά του εξαρτώμενα τέκνα λ.χ. είναι έγγαμος θα υποβάλει και δεύτερη αίτηση-δήλωση Α21 ως έγγαμος, δηλώνοντας τα εξαρτώμενα τέκνα του.

5. Τα μέρη συμφώνου συμβίωσης υποβάλλουν είτε από κοινού είτε ξεχωριστά τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) μέσω του περιβάλλοντος taxisnet. Εάν υποβάλουν από κοινού το έντυπο Ε1, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν από κοινού και το έντυπο Α21. Στην περίπτωση όμως που επιλέξουν να υποβάλουν ξεχωριστά τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) θα πρέπει να ακολουθήσουν τα αναφερόμενα στην παρ Α8 της παρούσης.

6. Ο δικαιούχος, σε κάθε μεταβολή της οικογενειακής κατάστασής του(απόκτηση τέκνου, διαγραφή τέκνου/ων, γάμου τέκνου/ων κλπ οφείλει εντός μηνός να προβαίνει σε συμπλήρωση - τροποποίηση της αρχικής Αίτησης-Δήλωσης (έντυπο Α21) και μόνο στα πεδία που υπάρχουν μεταβολές, μέσω του Taxisnet.

7. Σε περίπτωση μεταβολής ή λανθασμένης καταχώρισης οποιουδήποτε στοιχείου που δηλώνεται στην αίτηση - υπεύθυνη δήλωση (έντυπο Α21), αυτή μπορεί να μεταβληθεί ή να διορθωθεί (τροποποιηθεί) με ευθύνη και ενέργεια του δικαιούχου, οπωσδήποτε όμως μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Επισημαίνεται ότι, ο αιτών μετά την οριστική ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Α21, θα πρέπει να εκτυπώνει το έντυπο και να προβαίνει σε έλεγχο και επαλήθευση των στοιχείων που δήλωσε. Σε περίπτωση λανθασμένης καταχώρησης στοιχείων θα πρέπει, άμεσα, να προβαίνει σε διόρθωση των στοιχείων με υποβολή τροποποιητικής αίτησης (έντυπο Α21) μόνο στα πεδία που υπάρχουν μεταβολές, μέσω του Taxisnet.

8. Ειδικές περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται, προς το παρόν, ειδική διαδικασία για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης - δήλωσης (έντυπο Α21).

Δεδομένου ότι η οικογενειακή κατάσταση του αιτούντα έχει συνδεθεί με εκείνη που εμφανίζεται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1), δεν μπορούν προς το παρόν να υποβάλουν έντυπο Α21, σύμφωνα με την τρέχουσα οικογενειακή τους κατάσταση, πρόσωπα που:

α) Τέλεσαν γάμο και απέκτησαν παιδί αλλά δεν έχουν υποβάλει από κοινού με τη σύζυγο δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1).

β) Ενώ είναι έγγαμοι, το έντυπο Ε1 υποβάλει ο ένας σύζυγος, διότι ο άλλος για κάποιους λόγους (π.χ. λόγω πτώχευσης ) είναι υπόχρεος να υποβάλει ξεχωριστά (έντυπο Ε1).

γ) Διαζεύχτηκαν ή βρίσκονται σε διάσταση κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους και δικαιούχος καθίσταται πλέον ο ένας γονέας ο οποίος έχει δικαστική απόφαση επιμέλειας των τέκνων.

δ) Υπήρξε θάνατος του ενός γονέα

ε) Έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και επέλεξαν να μην υποβάλουν από κοινού φορολογική δήλωση ( έντυπο Ε1). Για τις ανωτέρω περιπτώσεις εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι του ΟΓΑ, κατά τη διάρκεια του έτους υποβολής της αίτησης-δήλωσης εντύπου Α21, προβαίνουν στις απαραίτητες, κατά περίπτωση, ενέργειες (σύζευξη ή διάζευξη των ΑΦΜ) αφού προσκομισθούν τα σχετικά δικαιολογητικά, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και βεβαίωση μεταβολής στην αρμόδιας ΔΟΥ, στην Κεντρική Υπηρεσία του ΟΓΑ ή στα κατά τόπους αρμόδια Περιφερειακά Υποκαταστήματα του ΟΓΑ. Η διαδικασία αυτή είναι αναγκαία για να μπορέσει στη συνέχεια ο υπόχρεος να υποβάλει την αίτηση -δήλωση (έντυπο Α21) εντός της προθεσμίας υποβολής της.

Β. Έλεγχος αιτήσεων -φακέλου δικαιούχου ( άρθρο 5)

1. Ο έλεγχος των αιτήσεων δύναται να είναι δειγματοληπτικός και να διενεργείται προληπτικά ή κατασταλτικά. Το δείγμα καθορίζεται με απόφαση του Διοικητή του ΟΓΑ, μετά από εισήγηση του Κλάδου Οικογενειακών Επιδομάτων.

2. Ο ΟΓΑ διενεργεί εκτεταμένους ηλεκτρονικούς έλεγχους - διασταύρωση των δηλωθέντων στοιχείων στο έντυπο Α21 από τον αιτούντα/δικαιούχο, ως προς την ακρίβεια αυτών, σε συνεργασία με οποιαδήποτε δημόσια ή δημοτική αρχή ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Οργανισμό ή Ίδρυμα που υποχρεούνται σε άμεση απάντηση.

3. Στην περίπτωση που από τους ηλεκτρονικούς ελέγχους προκύψει, ότι τα δηλωθέντα στο έντυπο Α21, από τον αιτούντα/δικαιούχο, στοιχεία δεν συμφωνούν με τα στοιχεία του Μητρώου άλλων Υπηρεσιών, το αρμόδιο όργανο του ΟΓΑ εκδίδει διαπιστωτική πράξη μη χορήγησης των επιδομάτων.

4. Το αρμόδιο όργανο χορήγησης των επιδομάτων μπορεί να ορίσει στον ενδιαφερόμενο προθεσμία δύο (2) μηνών για την υποβολή τυχόν συμπληρωματικών δικαιολογητικών που θα του ζητηθούν. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, το αρμόδιο όργανο επιλαμβάνεται της εξέτασης της υπόθεσης με βάση τα δικαιολογητικά που υπάρχουν στο φάκελο.

5. Το αρμόδιο όργανο, μετά τον έλεγχο των αιτήσεων, εκδίδει διαπιστωτική πράξη χορήγησης ή μη των επιδομάτων. Η πράξη μη χορήγησης αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο με αποδεικτικό επίδοσης.

6 Η καταβολή των επιδομάτων διενεργείται με βάση:

α) τα δηλωθέντα από τον αιτούντα στοιχεία, β) ηλεκτρονικές διασταυρώσεις ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία και γ) τους ελέγχους των δικαιολογητικών.

7. Εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι του ΟΓΑ πραγματοποιούν τις απαραίτητες διορθώσεις στις αιτήσεις Α21, όπως η τροποποίηση της ημερομηνίας έναρξης ή λήξης σπουδών (η ημερομηνία λήξης σπουδών είναι η ημερομηνία ανακήρυξης πτυχιούχου και όχι η ημερομηνία ορκωμοσίας), η ημερομηνία απόκτησης ή απώλειας ιθαγένειας, η διαγραφή τέκνου, η ημερομηνία έναρξης ή διακοπής του δικαιώματος καταβολής των επιδομάτων κλπ, μετά από έλεγχο των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, εφόσον αυτά ζητηθούν (παρ 6, άρθρου 3). Σε περίπτωση που προκύψουν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά συμψηφίζονται με τυχόν χορηγούμενα ποσά ή αναζητούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Γ. Αναστολή - επαναχορήγηση επιδομάτων

1. Η καταβολή του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων και του ειδικού επιδόματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες αναστέλλεται:

α) Την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, προκειμένου να ελεγχθεί το εισόδημα που θα δηλωθεί το έτος αυτό. Τα επιδόματα επαναχορηγούνται από την ημερομηνία αναστολής, αφού διαπιστωθεί μη υπέρβαση του προβλεπόμενου ορίου εισοδήματος και εάν εξακολουθούν να πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις για τη χορήγηση τους.

β) Εάν περιέλθουν στον Ο.Γ.Α. στοιχεία από τα οποία προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ότι τα επιδόματα χορηγήθηκαν χωρίς να πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, καθώς και όταν εκκρεμεί δίκη, η οποία έχει σχέση με το εν λόγω δικαίωμα. Τα επιδόματα επαναχορηγούνται από την ημερομηνία αναστολής, εάν διαπιστωθεί μετά από έρευνα, ότι συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις χορήγησης, καθώς και εάν εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση υπέρ του δικαιούχου.

2. Επιπλέον, η καταβολή του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων αναστέλλεται:

α) Την 1η του επόμενου μήνα εκείνου που ο δικαιούχος ή εξαρτώμενο τέκνο απομακρύνθηκε από την Ελλάδα για χρόνο πλέον του τριμήνου.

β) Την 1η του επόμενου μήνα εκείνου που το εξαρτώμενο τέκνο, περιθάλπεται σε Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας (π.χ. Κέντρο Προστασίας Παιδιού) ή άλλο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου δωρεάν ή με δαπάνη του Δημοσίου ή Ασφαλιστικού Οργανισμού. Το επίδομα επαναχορηγείται από την 1η του επόμενου μήνα εκείνου που έπαυσαν οι ανωτέρω λόγοι αναστολής.

3 Η καταβολή του ειδικού επιδόματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες αναστέλλεται το επόμενο έτος εκείνου που επήλθαν οι λόγοι αναστολής της προηγούμενης παραγράφου.

4. Δεν αναστέλλεται η καταβολή του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων και του ειδικού επιδόματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες στις εξής περιπτώσεις απομάκρυνσης από την Ελλάδα, ανεξάρτητα από τη χρονική διάρκεια αυτής:

α) Εάν η απουσία του δικαιούχου ή εξαρτώμενου τέκνου οφείλεται σε λόγους νοσηλείας σε θεραπευτήρια.

β) Εάν ο δικαιούχος ή εξαρτώμενο τέκνο απασχολούνται στην αλλοδαπή σε εργασία για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου ή Ελληνικού Ν.Π.Δ.Δ. ή Ελληνικής Τράπεζας ή Οργανισμού ή άλλων Ελληνικών Επιχειρήσεων, οι οποίες εδρεύουν στην Ελλάδα ή ακολούθησε την οικογένεια του στο εξωτερικό, η οποία απουσιάζει για τους ανωτέρω λόγους ή εάν η απουσία οφείλεται σε λόγους σπουδών των τέκνων σε Ανώτερες ή Ανώτατες σχολές του Εξωτερικού».

Δ. Διακοπή επιδομάτων

1. Το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων διακόπτεται:

α) Από την 1η Ιανουαρίου του έτους του επόμενου εκείνου που το τελευταίο εξαρτώμενο τέκνο συμπληρώνει το προβλεπόμενο από το νόμο όριο ηλικίας ή κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού ή σπουδαστικού έτους.

β) Από την 1η του μήνα του επόμενου εκείνου του θανάτου του δικαιούχου ή του γάμου, του θανάτου ή της κηρύξεως σε αφάνεια του τελευταίου εξαρτώμενου τέκνου. γ) Από την 1η του μήνα του επόμενου εκείνου που ο δικαιούχος ή / και τα εξαρτώμενα τέκνα εγκατασταθούν μόνιμα στο εξωτερικό.

δ) Από την 1η του μήνα του επόμενου εκείνου που το εξαρτώμενο τέκνο χάσει την Ελληνική υπηκοότητα.

ε) Από την 1η Ιανουαρίου του έτους, κατά το οποίο διαπιστώνεται υπέρβαση του προβλεπόμενου ορίου εισοδήματος.

2. Το ειδικό επίδομα στις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες διακόπτεται:

α) Από το επόμενο έτος εκείνου που ο δικαιούχος ή / και τα εξαρτώμενα τέκνα εγκατασταθούν μόνιμα στο εξωτερικό.

β) Από το επόμενο έτος εκείνου που επήλθε ένας από τους λόγους που αναφέρονται στα στοιχεία α, βλ και δ της προηγούμενης παραγράφου και η οικογένεια έχει πλέον μόνο δύο εξαρτώμενα τέκνα.

Ε. Άσκηση προσφυγής ( Άρθρο 8)

1. Κατά της διαπιστωτικής πράξης χορήγησης ή μη των επιδομάτων, της πράξης ανάκλησης χορηγηθέντος επιδόματος και της πράξης διακοπής καταβολής επιδόματος επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής από τον δικαιούχο, η οποία εξετάζεται από το εξουσιοδοτημένο από τη Διοίκηση του Ο.Γ.Α. όργανο.

2. Δεν επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ως προς το εισοδηματικό κριτήριο.

3. Η προσφυγή ασκείται μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης της προσβαλλόμενης πράξης, παραδίδεται δε ή αποστέλλεται στον αρμόδιο ανταποκριτή του Ο.Γ.Α. ή στην αρμόδια Κεντρική Υπηρεσία ή στο αρμόδιο Περιφερειακό Υποκατάστημα του Ο.Γ.Α.

4. Ο ανταποκριτής του Ο.Γ.Α., αφού παραλάβει την προσφυγή, την καταχωρεί αυθημερόν στο Βιβλίο Πρωτοκόλλου Ο.Γ.Α. και στη συνέχεια, μέσα σε πέντε (5) ημέρες, την αποστέλλει στην αρμόδια Υπηρεσία του Ο.Γ.Α. μαζί με δικαιολογητικά που έχουν τυχόν υποβληθεί.

ΣΤ. Χρόνος και τρόπος καταβολής των επιδομάτων -συμψηφισμός (άρθρα 2 και 9 )

1. Το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων και το ειδικό επίδομα για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες καταβάλλονται για τους δικαιούχους κάθε έτους ανά τρίμηνο, με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, από την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε ημερολογιακού τριμήνου και εντός είκοσι (20] ημερολογιακών ημερών.

2. Καταληκτική προθεσμία για την υποβολή αίτησης Α21 κάθε έτους ορίζεται η 15η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί αίτηση Α21 μέχρι την ως άνω προθεσμία, ο υπόχρεος καθίσταται μη δικαιούχος για το έτος αυτό. Τα εισοδήματα που λαμβάνονται υπόψη είναι αυτά που έχουν δηλωθεί στις εκκαθαρισμένες αρχικές ή τροποποιητικές Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος Ε1.

3. Στους δικαιούχους που ήδη λαμβάνουν το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων και το ειδικό επίδομα για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, δύναται να χορηγείται προκαταβολή, του πρώτου τριμήνου εκάστου έτους, ακόμη και αν δεν έχουν υποβάλει αίτηση Α21.

Το ποσό της προκαταβολής είναι ίσο με αυτό που θα ελάμβανε ο δικαιούχος για το πρώτο τρίμηνο με βάσει την Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος ΕΙ που υπέβαλε για το προηγούμενο έτος, όπως αυτό αναπροσαρμόζεται, σύμφωνα με τα τηρούμενα στοιχεία.

4. Η καταβολή του πρώτου τριμήνου που προβλέπεται στην παρ. 3 της παρούσης θεωρείται ως προκαταβολή και συμψηφίζεται με το ποσό που προκύπτει μετά την υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Ε1 τρέχοντος έτους και την αίτηση Α21 από τον δυνητικά δικαιούχο.

5. Σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης Α21 εντός της νόμιμης προθεσμίας τα ποσά που προκαταβλήθηκαν αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εκτός αν ο υπόχρεος, εν τω μεταξύ, τα επιστρέψει οικειοθελώς στον ΟΓΑ, με βάση την προβλεπόμενη από τον φορέα διαδικασία.

6. Τα ποσά που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως αναζητούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.»

7. Ποσά τα οποία καταβλήθηκαν αχρεωστήτως σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες για τα οικογενειακά επιδόματα, τα οποία καταργήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου, παρ. ΙΑ, υποπαρ. ΙΑ2 του Ν. 4093/2012, επιτρέπεται να συμψηφίζονται με το χορηγούμενο στις ίδιες οικογένειες ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων και το ειδικό επιδόμα σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, επιφυλασσομένων των διατάξεων της περ. 11 του άρθρου πρώτου, παρ. ΙΑ, υποπαρ. ΙΑ2 του Ν. 4093/2012».

Επισημαίνεται ότι, οι δικαιούχοι που εισπράττουν με τη μορφή προκαταβολής τη δόση του Α' τριμήνου κάθε έτους υποχρεούνται, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις , να υποβάλλουν το έντυπο Α21 μέχρι την 15 Ιανουαρίου του επόμενου έτους προκειμένου να συμψηφιστεί με το ποσό που τους χορηγήθηκε προκαταβολικά.

Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί το έντυπο Α21 για το έτος που χορηγήθηκε η προκαταβολή μέχρι την προβλεπόμενη ημερομηνία, ή υποβληθεί και το σχετικό αίτημα απορριφθεί, η χορηγηθείσα προκαταβολή πρέπει να επιστραφεί στον ΟΓΑ με κατάθεση στον Τραπεζικό Λογ/σμό ΟΓΑ οικογενειακών επιδομάτων, που τηρείται στην Τράπεζα Πειραιώς (ΙΒΑΝ: GR78 0171 0170 0060 1703 0022 477), με πλήρη αναγραφή του ονοματεπώνυμου του οφειλέτη, του ΑΦΜ και του τηλεφώνου του. Αντίγραφο του καταθετηρίου πρέπει να σταλεί με φαξ στο 210 5200052. ή να σταλεί ταχυδρομικά στον ΟΓΑ- Κλάδο Οικογενειακών Επιδομάτων - Αβέρωφ 7- Τ.Κ.104 33 Αθήνα.

Σε διαφορετική περίπτωση το ποσό της προκαταβολής θα θεωρηθεί ως αχρεωστήτως καταβληθέν και θα επιδιωχθεί η είσπραξή του μέσω της αρμόδιας ΔΟΥ.

Επισυνάπτονται: Υποδείγματα υπευθύνων δηλώσεων τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ: www.oga.gr, καθώς και Πίνακας των Νομών που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υποκαταστημάτων του ΟΓΑ.
Τέλος σας πληροφορούμε ότι, χρήσιμες πληροφορίες για την πορεία της υποβληθείσας αίτησης- δήλωσης (έντυπο Α21) παρέχονται στους ενδιαφερόμενους μέσω της ιστοσελίδας του ΟΓΑ (www.oga.gr), όπου υπάρχει η ένδειξη ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΓΑ, στην ενότητα «Υπηρεσίες προς το Κοινό», στο πεδίο «Πληροφορίες Οικογενειακών Επιδομάτων».

Ο Διοικητής
Αθανάσιος Κ. Μπακαλέξης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Α21 ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

Published in Επικαιρότητα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Ο.Γ.Α.

Δελτίο Τύπου

Αθήνα, 08.04.2016

ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Α21 ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

Η Διοίκηση του ΟΓΑ ενημερώνει ότι:

Α. Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής του εντύπου Α21 για τα Οικογενειακά Επιδόματα του έτους 2016 ταυτόχρονα με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης εισοδήματος (Ε1). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση-δήλωση Α21 μόνο ηλεκτρονικά, μέσω του περιβάλλοντος taxisnet (www.gsis.gr) και αφού έχουν υποβάλει (οριστικοποιήσει) τη φορολογική τους δήλωση (Ε1).

Η αίτηση -δήλωση του εντύπου Α21 συμπληρώνεται από τον υπόχρεο της φορολογικής δήλωσης (Ε1) ο οποίος πρέπει να δηλώσει επακριβώς την οικογενειακή του κατάσταση (έγγαμος/η, διαζευγμένος/η, χήρος/α, μέρος συμφώνου συμβίωσης, σε διάσταση, άγαμος/η, επίτροπος), κατά την ημερομηνία υποβολής της.

Κατά την συμπλήρωση των πεδίων του εντύπου Α21, πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώνονται και τα αντίστοιχα πεδία των δικαιολογητικών με τα οποία αποδεικνύονται τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση Α21.

Σημειώνουμε, ότι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι στη διάθεση των Υπηρεσιών του ΟΓΑ, όταν και όποτε ζητηθούν.

Ο υπόχρεος – αιτών έχει την ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης των στοιχείων της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης (έντυπο Α21). Μετά την οριστική ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Α21, ο αιτών να εκτυπώνει το έντυπο και να προβαίνει σε έλεγχο και επαλήθευση των στοιχείων που δήλωσε. Σε περίπτωση λανθασμένης καταχώρησης στοιχείων στο έντυπο Α21 θα πρέπει, άμεσα, ο υπόχρεος να προβαίνει σε διόρθωση των στοιχείων και επανάληψη της αρχικής αίτησής του (έντυπο Α21).

Επίσης, σε περίπτωση πραγματικής μεταβολής της οικογενειακής κατάστασης του δικαιούχου (απόκτηση τέκνου, λήξη σπουδών τέκνου/ων, κλπ), θα πρέπει, έγκαιρα, και όχι πέραν της ληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων να προβαίνει σε συμπλήρωση - τροποποίηση των στοιχείων της αρχικής αίτησής (έντυπο Α21), μέσω του περιβάλλοντος taxisnet (www.gsis.gr).

Σημειώνεται ότι, όσοι έχουν την επιμέλεια (επίτροποι) ορφανών και από τους δύο γονείς τέκνων μπορούν να υποβάλλουν αίτηση - υπεύθυνη δήλωση (έντυπο Α21), μέσω ειδικής εφαρμογής που έχει αναπτυχθεί στο taxisnet (www.gsis.gr) για επιτρόπους.

Β. Τα οικογενειακά επιδόματα χορηγούνται στις οικογένειες που έχουν εξαρτώμενα τέκνα, με βάση εισοδηματικά κριτήρια. Εξαρτώμενα τέκνα θεωρούνται:

α) Τα άγαμα τέκνα που προέρχονται από γάμο, φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα που δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 19ο έτος, εφόσον φοιτούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ, ΚΕΤΕΚ).

β) Τα τέκνα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον φοιτούν σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή Κολλέγια καθώς και σε Ι.Ε.Κ., Δημόσια ή ιδιωτικά. Τα επιδόματα καταβάλλονται μόνο κατά το χρόνο φοίτησης των τέκνων και σε καμία περίπτωση πέρα από τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους (ανεξάρτητα εάν συνεχίζουν να φοιτούν).

Διευκρινίζεται ότι στην ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση περιλαμβάνονται και οι σχολές του Δημοσίου Ανώτατης ή Ανώτερης Εκπαίδευσης (Στρατιωτικές, Αστυνομίας, Ναυτικού, κ.λ.π.), καθώς και τα αναγνωρισμένα Ιδρύματα του Εξωτερικού.

γ) Τα τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους.

Γ. Μετά την οριστική υποβολή του Α21, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται, μέσω της ειδικής εφαρμογής «Πληροφορίες Οικογενειακών Επιδομάτων», από την ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oga.gr), για την πορεία της αίτησής τους καθώς και για τα τυχόν δικαιολογητικά που πρέπει να αποστείλουν στον ΟΓΑ, στην περίπτωση που απαιτείται.

Χρήσιμες πληροφορίες για τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία χορήγησης των επιδομάτων καθώς και οδηγίες για την συμπλήρωση και υποβολή του εντύπου Α21 παρέχονται στους ενδιαφερόμενους μέσω της ιστοσελίδας του ΟΓΑ (www.oga.gr), όπου έχει αναρτηθεί και ο «ΟΔΗΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ».

Τέλος οι δικαιούχοι 2015 που θα εισπράξουν με τη μορφή προκαταβολής τη δόση του Α΄ τριμήνου έτους 2016 υποχρεούνται, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις , να υποβάλλουν το έντυπο Α21 μέχρι την 15-1-2017 προκειμένου να συμψηφιστεί με το ποσό που τους χορηγήθηκε προκαταβολικά.

Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί το Α21 για το έτος 2016 μέχρι την προβλεπόμενη ημερομηνία, ή υποβληθεί και το σχετικό αίτημα απορριφτεί, η χορηγηθείσα προκαταβολή θα θεωρηθεί ως αχρεωστήτως καταβληθείσα και θα εισπραχθεί μέσω της αρμόδιας ΔΟΥ.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΓΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Subscribe to this RSS feed

Συνεργάτες