Οργάνωση και Επίβλεψη Λογιστηρίων


 

Αναλαμβάνουμε:


> Επίβλεψη και καθοδήγηση του λογιστηρίου με στόχο την αποδοτικότερη λειτουργία του.


> Μηχανογραφική τήρηση λογιστικών βιβλίων όλων των κατηγοριών.


> Χρήση στατιστικών και συγκριτικών στοιχείων με στόχο την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων για την πορεία εργασιών της επιχείρησης συνδυαστικά με τις οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης (μηνιαία reports).


> Ανάλυση – ερμηνεία των οικονομικών καταστάσεων (report, ισολογισμού κτλ) και ενημέρωση της διοίκησης και των μετόχων.


> Άμεση υποστήριξη σε τακτικούς και έκτακτους ελέγχους καθώς και προληπτικούς εσωτερικούς ελέγχους της επιχείρησης, για την καλύτερη αντιμετώπιση των έκτακτων φορολογικών μηχανισμών.


> Συνεχή ενημέρωση για τις νομοθετικές αλλαγές που σας αφορούν (με emails, newsletter κτλ).


> Διεκπεραίωση όλων των εξωτερικών εργασιών που αφορούν τις Δημόσιες Υπηρεσίες.


> Προγραμματισμό των φορολογικών υποχρεώσεων της επιχείρησης και τη διαρκή παρακολούθηση του λογιστηρίου για την πιστή εφαρμογή του.

Οργάνωση και Επίβλεψη Λογιστηρίων