Έλεγχος σε Ιδιώτες


Το υπουργείο Οικονομικών μαζί με το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΕΠ)

δείχνει να στρέφεται στον έλεγχο των φορολογουμένων με μεγάλη ακίνητη περιουσία ή τεκμαρτά εισοδήματα, στον έλεγχο των τραπεζικών εμβασμάτων άνω των 50.000 ευρώ κατά την περίοδο 2009-2011 και τον έλεγχο των αλλοδαπών εταιρειών ακινήτων (offshore) πίσω από τις οποίες υποκρύπτονται φυσικά πρόσωπα.

Πηγή: Taxheaven

Συνεργάτες

Σαββίδης Α.Ε.