Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης προς τον Ο.Α.Ε.Ε. για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών ν. 4321/2015


 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: 20/04/2015

Ο ΟΑΕΕ, στα πλαίσια της αναβάθμισης των υπηρεσιών του προς τους ασφαλισμένους , από σήμερα, παρέχει διαδικτυακά (www.oaee.gr) την δυνατότητα υποβολής αίτησης για ρύθμιση, μέσω της υπηρεσίας «ΡΥΘΜΙΣΤΕ ΕΔΩ».

Με την νέα υπηρεσία ο ασφαλισμένος ενημερώνεται για την οφειλή του και τους όρους εξόφλησής της, ανάλογα με τον αριθμό δόσεων που θα επιλέξει.

Με τον τρόπο αυτό, διαμορφώνει το σενάριο ρύθμισης που ανταποκρίνεται στις δυνατότητές του και, εφόσον , επιθυμεί προχωρεί στην υποβολή του αιτήματός του.

Η Υπηρεσία ολοκληρώνεται με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος με την ταυτότητα οφειλής, το ποσόν της πρώτης δόσης και οδηγίες για την καταβολή τόσο της πρώτης όσο και των επόμενων δόσεων.

Κατά την πρώτη εφαρμογή, η υπηρεσία απευθύνεται σε ενεργούς ασφαλισμένους καθώς και φυσικά πρόσωπα που έχουν διακόψει την επαγγελματική τους δραστηριότητα, εφόσον έχουν ήδη καταβάλει τις εισφορές 1ου διμήνου 2015 (όπου απαιτείται) και το ύψος της ύψος της κύριας οφειλής τους δεν υπερβαίνει τις 5.000€.

Στις προθέσεις του Οργανισμού είναι η άμεση επέκταση της νέας υπηρεσίας έτσι ώστε να εξυπηρετείται διαδικτυακά το μεγαλύτερο μέρος των ασφαλισμένων-οφειλετών.

Συνεργάτες

Σαββίδης Α.Ε.