Βεβαιώθηκε το τέλος επιτηδεύματος του οικ. έτους 2013 για τα Ν.Π.


Ολοκληρώθηκε η διαδικασία ανάρτησης και χρέωσης του τέλους επιτηδεύματος νομικών προσώπων για την χρήση 2012 (οικ. 2013) στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του taxis.


Tο τέλος επιτηδεύματος  καταβάλλεται σε οκτώ (8) ίσες μηνιαίες δόσεις. 
Από τις δόσεις αυτές η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα από τη βεβαίωση και η καθεμία από τις επόμενες δόσεις μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα, αντίστοιχα. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του τέλους εντός της προθεσμίας καταβολής της πρώτης δόσης παρέχεται έκπτωση ενάμιση τοις εκατό (1,5%).

 Πίνακας δόσεων  : 

1 30/06/2015 125,00 €
2 31/07/2015 125,00 €
3 31/08/2015 125,00 €
4 30/09/2015 125,00 €
5 30/10/2015 125,00 €
6 30/11/2015 125,00 €
7 31/12/2015 125,00 €
8 29/01/2016 125,00 €
Text-to-speech function is limited to 100 characters

Συνεργάτες

Σαββίδης Α.Ε.