Δημοσιεύθηκε η απόφαση για τις αλλαγές στις δηλώσεις μισθωτηρίων - Δηλώσεις COVID


Δημοσιεύτηκε η νέα απόφαση που αφορά τις αλλαγές στις δηλώσεις μισθωτηρίων. Πιο συγκεκριμένα, αναρτήθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση Α.1139/2020 σύμφωνα με την οποία τροποποιείται η ΠΟΛ. 1162/2018 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ. "Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Πριουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω του διαδικτύου".

Παρακάτω σας επισυνάπτουμε την απόφαση από την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,όπου αναφέρονται αναλυτικά τα βήματα και όλες οι απαραίτητες λεπτομέρειες για τη διαδικασία των δηλώσεων.

Νέα απόφαση για τις δηλώσεις COVID.

Πηγή: aade.gr

Συνεργάτες

Σαββίδης Α.Ε.