Παράταση προθεσμίας της δήλωσης Covid-19


 

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ανακοίνωσε σήμερα 19 Ιουνίου 2020 τη νέα παράταση για την υποβολή των Δηλώσεων Covid-19 (απόφαση Α.1139/2020). Πιο συγκεκριμένα για τους εκμισθωτές ακινήτων η νέα προθεσμία είναι έως την Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2020. Αντίστοιχα, η προθεσμία για τους μισθωτές ακινήτων παρατείνεται έως τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2020.

Πηγή: aade.gr

Εδώ, μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση.

 Συνεργάτες

Σαββίδης Α.Ε.