Μείωση ενοικίου 40% για τους επόμενους δύο μήνες.


 

 

 

Υπογράφηκε από τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Απόστολος Βεσυρόπουλο η απόφαση που προσδιορίζει ποιες επιχειρήσεις θα εξακολουθήσουν να έχουν δικαίωμα έκπτωσης -40% για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2020.

Πρόκειται για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του Τουρισμού, των Μεταφορών, της Εστίασης, του Πολιτισμού και του Αθλητισμού. 

Ο Υφυπουργός Οικονομικών τονίζει πως, "η Κυβέρνηση έχει πλήρη αντίληψη των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένοι κλάδοι και επιχειρήσεις, καθώς και συνολικά της δυναμικής της οικονομίας. Όπως είχαμε προαναγγείλει, το μέτρο της απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2020 θα ισχύσει για αυτές τις επιχειρήσεις, προσθέτοντας τον κλάδο της εστίασης . Θα συνεχίσουμε τις παρεμβάσεις όπου και όταν χρειάζεται, με σκοπό να στηρίξουμε επαγγελματίες, επιχειρήσεις και εργαζομένους."

 

 

 

Συνεργάτες

Σαββίδης Α.Ε.