Νέος νόμος 4712/2020 - Φορολογικές διατάξεις


Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4712/2020, "Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, ρύθμιση της οικονομικής δραστηριότητας, αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, πρόστιμα για τη διακίνηση και εμπορία απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων, ρύθμιση θεμάτων για τη βιομηχανία, τις ιδιωτικές επενδύσεις, τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, την έρευνα, την καινοτομία και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και λοιπές διατάξεις."

Παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά τον νόμο με όλες τις διατάξεις που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πατήστε εδώ: Νόμος 4712/2020.

Πηγή: Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, TaxHeaven

 

Συνεργάτες

Σαββίδης Α.Ε.