Παράταση ΑΠΔ ορισμένων κατηγοριών


 

Αποφασίστηκε από το ΔΣ του e-ΕΦΚΑ σε συνεδρίαση που πραγματοποιήκε στις 17/09/2020, τη παράταση των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) με νέα καταληκτική ημερομηνία στις 28/09/20.

 

 

  • Ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων ΑΠΔ για τους μήνες Ιούνιο 2020 και Ιούλιο 2020 για τους εργαζόμενους:

α. Εργαζόμενους που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ (άρθρο 31 του Ν. 4690/2020)

β. Εποχικά εργαζόμενους με δικαίωμα επαναπρόσληψης, για τους οποίους έχουν ανασταλλεί οι συμβάσεις εργασίας τους για τους μήνες Ιούνιο-Ιούλιο

γ. Εποχικά εργαζόμενους χωρίς δικαίωμα επαναπρόσληψης, καθώς επαναπροσλήφθηκαν τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2020 από εργοδότες του τοπυριστικού επισιτιστικού κλάδου

  • Ηλεκτονική υποβολή Α.Π.Δ. Ιουλίου 2020 και καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, για εργαζόμενους επιχειρήσεων-εργοδοτών που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα, υποκείμενες σε ΦΠΑ, που έλαβαν άνω το 50% των ακαθάριστων εσόδων τους κατά  τη διάρκεια του 3ου τριμήνου του έτους 2019 και στους κλάδους των αεροπορικών μεταφορών. (άρθρο 123 παρ.1 και 3 του Ν. 4714/2020) νταγμένων ή μη στον Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ.

Πηγή: ΑΑΔΕ, e-forologia.gr

Συνεργάτες

Σαββίδης Α.Ε.