Μέχρι 23/09 οι δηλώσεις Covid-19 για εκμισθωτές ακινήτων


 

Μέχρι 23/09 οι δηλώσεις COVID για εκμισθωτές ακινήτων.

Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή, είχε ανακοινωθεί η καταληκτική ημερομηνία 23η Σεπτεμβρίου 2020 για τις δηλώσεις περί μεταβολής του μισθώματος (Δηλώσεις Covid).

 

 

Δηλώσεις:

α) Για τους μήνες Μάρτιο έως και Ιούνιο, για όσους δεν έχουν ακόμα υποβάλει αρχικές δηλώσεις και

β) τροποποιητικών για τους μήνες Μάρτιο έως και Αύγουστο.

Η προθεσμία ισχύει  για την τυχόν υποβολή των αρχικών ή τροποποιητικών Δηλώσεων Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας, οι οποίες πρέπει να υποβληθούν πριν την υποβολή των Δηλώσεων Covid. Η αποδοχή από τους μισθωτές των αρχικών Δηλώσεων Covid για Μάρτιο έως και Ιούνιο 2020, καθώς και των τροποποιητικών Δηλώσεων Covid για Μάρτιο έως και Αύγουστο 2020, μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 1η Οκτωβρίου 2020.

Πηγή: ΑΑΔΕ, Taxheaven.gr

 

 

Συνεργάτες

Σαββίδης Α.Ε.