Παρατάσεις προθεσμιών υποβολής δηλώσεων φόρων και τελών.


 

 

 

 

 

 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Εσόδων) :

Παρατείνετε έως και τις 7 Οκτωβριου 2020 η προθεσμία της ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), φόρου διαμονής, περιβαλλοντικού τέλους , φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων για τις περιπτώσεις όπου η προθεσμία έληγε σήμερα, και απόδοσης παρακρατούμενων φόρων, που καταβλήθηκαν τον μήνα Ιούλιο.

Επί προσθέτως, για τις περιοχές που κυρήχθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η νέα προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), φόρου διαμονής, περιβαλλοντικού τέλους, φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων για τις περιπτώσεις όπου η προθεσμία έληγε σήμερα, και απόδοσης παρακρατούμενων φόρων, που καταβλήθηκαν τον μήνα Ιούλιο, είναι στις 26 Οκτωβρίου 2020.

Πηγή: ΑΑΔΕ

 

Συνεργάτες

Σαββίδης Α.Ε.