Έως 1η Νοεμβρίου η συμπλήρωση του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων


Σύμφωνα με υπ αριθμόν 66780 ΕΞ. 2020/30/06/2020 (ΦΕΚ 2655 Β) και την κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Ζαββού και του Υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Πιερρακάκη, λήγει η τρίμηνη αναστολή λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος την 1η Οκτωβρίου. 

Επομένως, αυτοί που οφείλουν να καταχωρίσουν τα στοιχεία τους, έχουν καταληκτική ημερομηνία έως και την 1η Νοεμβρίου.

Πηγή: gsis, ΑΑΔΕ

Συνεργάτες

Σαββίδης Α.Ε.