Δυνατότητα υποβολής Ε11.1- Άδειες ειδικού σκοπού


 

Σύμφωνα με τις τελευταίες ανακοινώσεις του ΕΡΓΑΝΗ, οι νέες προθεσμίες για την υποβολή του αρχείου Ε11.1, άδειες ειδικού σκοπού,

θα είναι το χρονικό διάστημα από 06/05/2021 έως τις 20/05/2021, προκειμένου να δηλωθούν τα διαστήματα αδείας και 30/04/2021.

 

 

 

Προθεσμίες υποβολής εντύπου 11.1: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΗΨΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡ.3ΣΤ ΤΗΣ ΠΝΠ (Α ?55/11-3-2020) 

 

 

Από 06/05/2021-20/05/2021: ΝΕΕΣ δηλώσεις και ΟΡΘΕΣ επαναλήψεις.

πηγή: ΕΡΓΑΝΗ